Omställningsnätverket – Omställning Sverige

Vad är omställningen?

Omställning är en rörelse av samhällen som samlas för att ombilda och återuppbygga vår värld. Här förklarar vi vad det är, varför människor gör det, hur rörelsen startade och ger dig en känsla av våra underliggande principer och strategi …

Omställning är en rörelse som har vuxit sedan 2005. Det handlar om att samhällen stiger upp för att möta de stora utmaningarna de möter genom att starta lokala. Genom att träffas tillsammans kan de massa källkodslösningar. De försöker vårda en omtänksam kultur, en som fokuserar på att stödja varandra, både som grupper eller som bredare samhällen.

I praktiken återvinner de ekonomin, uppmuntrar entreprenörskap, återintegrerar arbetet, reskilling sig själva och väver banor av anslutning och stöd. Det är en strategi som har spridit sig nu till över 50 länder, i tusentals grupper: i städer, byar, städer, universitet, skolor. Ett av de viktigaste sätten det sprider är genom att berätta inspirerande historier, och det är vad vi syftar till på denna webbplats. Vi hoppas verkligen att du känner dig inspirerad att delta, vi kommer att hedras om du gjorde det.

Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor… vi befinner oss i ett antal kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om.  Dagens samhälle bygger på ständig tillförsel av stora mängder energi från idag framförallt fossila källor. Det gör oss sårbara för förändringar.

Varför omställning?

Vi kommer antagligen att uppleva mer förändring under de närmaste tjugo åren än människor någonsin tidigare gjort under motsvarande tidsperiod. Det är inte möjligt att välja förändring eller inte, utan det är upp till oss att forma den.

Omställningsrörelsen gör analysen att det är tillgången på fossil energi som gjort det möjligt att skapa samhället som det ser ut idag – det kan inte upprätthållas utan denna energikälla.

Det handlar därför om att bygga helt nya förutsättningar för mänsklig närvaro. Vi börjar lokalt där vi bor.

Omställning innebär också en analys av omvärlden: hur lever vi idag och vilka konsekvenser har det haft och kommer det att ha? Är det önskvärt att fortsätta så här? Kan det fortsätta? Vad skulle hända om något av de olika komplicerade och sköra lösningar som t ex försörja oss med mat skulle sluta fungera? Hur kan vi förbereda oss själva och varandra för eventuella kriser?

Rörelsen handlar om att lokalsamhällena själva möter de gemensamma globala utmaningarna vi alla står inför – genom att börja lokalt.

http://omställning.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *