Omställningsnätverket – Sju principer

Principerna för omställning har formulerats av Transition Network. De hjälper oss att vara överens om vad vi sysslar med och varför.

Varför hålla sig med principer? Omställning är ett omfattande, genomgripande och ibland förvirrande arbete, så det kan vara värdefullt att ha något att hålla sig i. Principerna har betydelse för hur vi formulerar problem och lösningar. De är inte huggna i sten och människor använder och utvecklar dem på olika sätt. Omställningens principer liknar permakulturens principer och påminner om egenskaper för resilienta system – ramverk som varit viktiga för att utveckla omställningsrörelsen.

Vi respekterar resursbegränsningar och bygger resiliens

I allt vi gör utgår vi från insikten om planetens gränser och vikten av att minska vår resursanvändning. Vi strävar efter att stärka resiliensen, alltså förmågan att hantera förändringar,  i våra lokala sammanhang.

Vi främjar integration och öppenhet

Vi riktar oss till samhället som helhet, och strävar efter att engagera olika aktörer för omställning. Vi tror att många olika förmågor och erfarenheter behövs, och vi arbetar med beslutsfattande processer som stärker delaktighet och öppenhet. Vi tror inte på “vi och dom”.

Vi arbetar med närhetsprincipen och självorganisation

Vi tror att omställningsarbete bedrivs bäst om det bygger på självorganisering och tillit, så att beslut fattas på ett sätt som stärker handlingskraft och kreativitet. Vi inspireras av förmågan hos levande system att organisera sig själva.

Vi arbetar med inre omställning och balans

När man arbetar med akuta, globala utmaningar är det lätt att bli stressad och utbränd. Vi lägger vikt vid att skapa tillitsfull samverkan mellan varandra och skapar utrymme för reflektion, vila och firande. Tillståndet för vår planet kan leda till svåra känslor som rädsla och sorg – vi erkänner och arbetar även med dessa känslomässiga responser.

Vi delar med oss och bygger nätverk

Omställning är ett stort experiment i verkliga livet. Vi vet inte vad som är möjligt innan vi har prövat, därför söker vi återkoppling och lär av misstag lika mycket som av framgång! Som delar i ett nätverk kan vi förändra och förändras snabbt genom att dra nytta av varandras erfarenheter och gåvor. Vi uppmuntrar mångfald och skillnader och strävar efter att dela kunskap, idéer och resurser med varandra.

Vi samverkar och söker synergier

Vi är delar i en större helhet som vi påverkar och påverkas av. Vi söker möjligheter att skapa kreativa och kraftfulla partnerskap med andra och att utveckla en kollaborativ kultur där vi tillsammans skapar något mer än vad som är möjligt när vi arbetar var för sig. Vi strävar efter öppna beslutsprocesser och att skapa tillfällen till nätverkande och delaktighet.

Vi utvecklar positiva visioner

Vi fokuserar på att utveckla det vi vill ha hellre än arbeta mot det vi inte vill ha. Vi tror att omställningen behöver vara rolig – annars gör vi på fel sätt. Hellre fest än protest!  Att skapa nya berättelser om världen är centralt i detta visionsarbete. Det är viktigt att engagera och uppmuntra människor att drömma om en framtid de vill se.

Omställningsnätverket – Omställning Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *