HamraGård

HamraGård

Beläget i kustnära Åsa, cirka två mil söder om Kungsbacka ligger Hamragård i en dal omgiven av skogsbeklädda kullar. Gården har varit i släktens ägo sedan fyra generationer och drivs idag av familjen Sten. På HamraGård finns Ryafår som betar gårdens vallar, samt en mindre besättning grisar. Eftersom våra djurbesättningar är små, har vi möjlighet att se varje individ och ge varje djur den omsorg det behöver. På så sätt får vi friskare, gladare djur. På markerna odlas främst vall och spannmål som foder till djuren, men även potatis, frukt, bär och grönsaker till husbehov och till våra marmelader och grönsaksinläggningar.

HamraGård har varit i släktens ägo sedan tidigt 1900-tal och idag drivs den som ett familjeförtag i tredje och fjärde generationen av Familjen Sten. För oss spelar respekten för Djur och Natur en viktig roll, vilket avspeglas i våra produkters höga kvalitet. Vår strävan är att i alla led visa omsorg om naturliga förlopp och beteenden, där djuren ges en värdig tillvaro och ett värdigt slut.

Gårdsbod med öppettider:
Torsdag-Fredag 14-18
Lördag 11-14
andra tider om vi är hemma

Varmt välkomna! 


Kontakta Portal to Sweden

BLI MEDLEM
Har du frågor? Kontakta vår medlemsansvarige Thomas Pikolin: thomas@portaltosweden.com

HamraGård

HamraGård
43955 Åsa
Halland

 Webplats
 Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *