Allmänt

Följande villkor gäller samtliga användare på Portal to Sweden.

 1. Genom att använda Portal to Swedens webbplats bekräftar du att du accepterar våra villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.
 2. Användare som bryter mot villkoren kan när som helst stängas av från webbplatsen.
 3. Användare tar i enlighet med svensk lagstiftning personligen fullt ansvar för material (t ex bilder och texter) som denna publicerar på Portal to Sweden.
 4. Portal to Sweden förbehåller sig rätten att ta bort användargenererat innehåll på webbplatsen som ej anses lämpligt.
 5. Portal to Sweden förmedlar enbart kontakten mellan konsument och producent och tar ej ansvar bortom detta.
 6. Portal to Sweden idkar ingen försäljning och vi verkar för att all information som visas via vår kartfunktion är neutral och uppdaterad.
 7. Portal to Sweden kan inte garantera att information på sidan är fullständig och/eller korrekt, men finner du något på sidan som verkar felaktigt uppskattar vi om du kontaktar oss på kontakta.
 8. Användande av Portal to Sweden är kostnadsfritt.
 9. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Portal to Sweden göra gällande någon påföljd, så som krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på Portal to Sweden.
 10. Aktörer som vill använda innehåll på Portal to Sweden i annat syfte än enskilt privat bruk, måste kontakta Portal to Sweden innan så sker för tillåtelse.
 11. Det är inte tillåtet att länka till Portal to Sweden i ett sammanhang eller på ett sådant sätt att innehållet på sidan riskerar att missförstås eller missbrukas.
 12. Vi förbehåller oss rätten att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga mot den som bryter mot otillåten användning av ovanstående två punkter.
 13. Portal to Sweden ger ingen garanti för oavbruten tillgång till sina tjänster. Yttre faktorer kan påverka Portal to Swedens tillgänglighet. Portal to Sweden lämnar därför inga garantier vad gäller tillgänglighet. Portal to Sweden kan heller inte göras ansvarigt för eventuella skador, direkt eller indirekt, som orsakas av Portal to Sweden.
 14. Portal to Sweden kan ej hållas till ansvar och skyldig till skadeersättning till följd av användargenererat innehåll publicerat på Portal to Sweden.
 15. Portal to Sweden kan när helst ändra dessa villkor och det åligger användaren att ta del av dem.

Annonser på Portal to Sweden

 1. Företag som publicerar annonser på Portal to Sweden ska göra så enligt Marknadsföringslagen (2008:486).
 2. Annonsen ska stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).
 3. Portal to Sweden förmedlar enbart annonser från företag på Portal to Sweden.
 4. Portal to Sweden är utom kontroll och medverkan i transaktion mellan köpare och säljare.
 5. Köparen tar själv ansvar för att objektet denne köper är lagligt.
 6. Portal to Sweden ansvarar ej för objekt i annonser och kan ej hållas till svars för objekt och en eventuella konflikter mellan köpare och säljare.

Särskilda villkor för självregistrerade företag

Utöver ovanstående Allmäna villkor gäller följande villkor för företag som aktivt registrerat sig på Portal to Sweden och därmed själva underhåller sitt material:

 1. Portal to Sweden förbehåller rätten att fritt avgöra huruvida ett företag är lämpligt att publiceras på Portal to Sweden utifrån de kriterier som återfinns på denna sida.